Gorodishchensky district (Cherkasy region)

Article

July 3, 2022

Gorodishchensky district (Ukr. Gorodishchensky district, until 1944, the district named after G. I. Petrovsky) is an abolished administrative unit in the center of the Cherkasy region of Ukraine. The administrative center is the city of Gorodishche.

Geography

The area is 887 km².

History

The district was formed on March 7, 1923 as part of the Korsun district. On November 12, 1959, part of the territory of the abolished Olshansky district was annexed to the Gorodishchensky district. On February 1, 1963, the district was abolished, re-formed in 1966. Abolished on June 17, 2020, the territory is included in the Cherkasy region.

Demographics

The population of the district is 39,137 people (2019), 17,828 people live in urban areas, 21,309 people live in rural areas.

Settlements

1 city of district significance: Gorodishche 2 urban-type settlements: Olshana • Tsvetkovo 21 villages: Buda-Orlovetska • Valiava • Verbovka • Voronovka • Vyazovok • Dmitrovo • Dyrdin • Zhuravka • Zelyonaya Dibrova • Kalinovka • Ksaverovo • Mliyev • Nabokov • Orlovets • Petriky • Petropavlovka • Segedintsy • Staroselye • Quiet Willows • Tolstaya • Khlystunovka8 villages: Ilchenkovo ​​• Klychkovo • Kudinovka • Morgunovo • Sahaydachnoye • Stadnitsa • Trihutorovka • Khrestovka

Notes

Links

Official website of the Gorodishchensk regional council (inaccessible link) (ukr.) Official website of the Gorodishchensk Regional State Administration (inaccessible link) (ukr.) Registration card of the district on the website of the Verkhovna Rada of Ukraine (ukr.)